Rokende jongeren

Opdrachtgever en opdracht

De GGD vindt dat ieder kind de kans moet krijgen om in een rookvrije omgeving op te groeien. Hier komen kinderen niet in de verleiding om te beginnen met roken en wordt voorkomen dat ze meeroken. Maar zover zijn we nog niet; elke week beginnen namelijk nog steeds honderden kinderen in Nederland met roken.

In en rond Amsterdam worden steeds meer locaties benoemt tot rookvrije locaties. Voornamelijk op sportverenigingen, schoolpleinen en andere locaties waar veel jongeren voorkomen wordt het roken verboden. Maar hoe denken jongeren eigenlijk over roken?

Het is aan ons om een onderzoek op te stellen waarbij we kijken naar wat de norm van roken is onder jongeren tussen de 12 en 20 jaar oud. Hierbij wordt gekeken naar hoe jongeren kijken tegen roken en wat ze vinden van rokers, zowel in de groep als online. De focus van het onderzoek ligt vooral op de invloed van verschillende factoren binnen groepen jongeren, zoals bijvoorbeeld leeftijd, locatie van de school en niveau van onderwijs.

Onze uitwerking

Het rookgedrag van jongeren is het meest efficiënt te onderzoeken door jongeren direct te benaderen. Hiervoor hebben we een online enquête opgesteld.

 

Mogelijke verlopen vragenlijst

Om alleen relevante antwoorden op de gestelde vragen te verkrijgen, verloopt de vragenlijst bij sommige antwoorden anders. Hieronder is zijn de mogelijke verlopen van de vragenlijst te zien.

 

Conclusie

Naar aanleiding van de verkregen resultaten die uit de enquete zijn gekomen hebben wij de volgende conclusies hieraan kunnen verbinden.

  • Een derde van de jongeren die rookt of heeft het op zijn minst geprobeerd.
  • 40 procent van de mensen die het geprobeerd hebben heeft het daar ook bij gelaten.
  • Daarnaast is gebleken dat veel jongeren beginnen op hun 14e of 15e met roken.
  • 76 procent van de jongeren die rookt of het ooit geprobeerd heeft is door vrienden in contact gekomen, dit laat zien dat dat toch wel de grootste invloed heeft.
  • Mensen roken het meest sigaret en geen van de scholieren rookt alleen tijdens school.
  • 76 procent van de mensen die buiten school rookt, rookt ook binnen school.