Start Talking

Opdracht en opdrachtgever

De opdrachtgever (Stichting Humankind): 

Voor deze opdracht hebben we stichting Humankind benaderd. Stichting Humankind is een organisatie voor kinderopvang gericht op kind-ontwikkeling. Ze hebben ruim 470 locaties verspreid over het hele land. 

De stichting zet in op de ontwikkeling en groei van een kind. Dit doen zij met behulp van hun pedagogische professionals, die met hoofd, hart en handen zorgdragen voor de uitvoering. Daarnaast vormen het uitdagen van kinderen en het stimuleren van zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid en talenten de basis voor de dagelijkse activiteiten. 

De opdracht: 

Ons contactpersoon vraagt ons iets te ontwerpen dat ‘stille’ kinderen helpt om ‘uit hun schulp te komen’. (Met ‘stille kinderen’ worden de kinderen bedoelt die verlegen zijn, die niet uit zichzelf iets durven te zeggen in groot gezelschap). Dit concept kan ook helpen de drukkere kinderen te leren om ruimte te bieden aan de andere kinderen.  

De doelgroep wordt gevormd door kinderen tussen de vier en zes jaar oud, die gebruik maken van deze BSO. 

 

Ons ontwerp

Op het midden van de tafel ligt een bloem, waarvan de blaadjes losgemaakt kunnen worden van het middenstuk. De kinderen die aan tafel komen zitten en pakken ieder een blaadje. Een blaadje representeert een praatbeurt. Als een kind zijn/haar verhaal heeft gedaan, kan het kind het blaadje terug leggen. Op deze manier kunnen de medewerkers goed bijhouden wie al wel en wie nog niet zijn of haar verhaal heeft kunnen vertellen.

De blaadjes en het middenstuk worden gemaakt van plexiglas zodat het goed afwasbaar is. Het middenstuk is omringt door een ijzeren randje en in de blaadjes zitten magneten. Op die manier kunnen ze aan het middenstuk bevestigd worden en raken ze minder snel kwijt.

Zie hieronder het prototype (van hout)